ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ พนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน  คลิก

Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter