เปิดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้

    - ช่างตัดผมชายเบื้องต้น
   - ช่างตัดผมชายสมัยนิยม
   - ช่างเสริมสวยสตรี 1 (สระผมไดร์ผม-เซ็ทผม ม้วนโรลล์)
   - ช่างเสริมสวยสตรี 2 (สระผมไดร์ผม-เซ็ทผม ม้วนโรลล์)
   - ช่างตัดเย็บกระโปรงเบื้องต้น
   - ช่างตัดเย็บกระโปรงสมัยนิยม
   - อาชีพทำขนมอบ 1
   - อาชีพประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน
   - อาชีพพัฒนาเว็บเพจด้วย CMS
   - ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   - ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง
   - ช่างบริการจักรยานยนต์
   - ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม


ติดต่อสอบถามข้อมูล

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter