วิทยาลัยสารพัดช่สงระยอง จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter