นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ครึ่งทางความร่วมมือ ฟื้นฟูหัวใจให้เต็มดวง"  ภายใต้โครงการ ฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ เขาห้วยมะหาด ตำบลห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter