นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยองเป็นประธานการประชุมการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น.ณ ห้องประชุม(ชั้น ๒) อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter