นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยองพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปฏิคม ซึ่งมีหน้าที่รับลงทะเบียน จัดทำบัตรผู้เข้าร่วมงาน พิธีกรดำเนินรายการ ดูแลจัดเลี้ยงสื่อมวลชน ในการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor:EEC)ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685383 หมายเลขโทรสาร (038) 691829 Designed By Chawan Khaengraeng
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
website hit counter